Regulamin

Regulamin

Witamy w Zegarkach Toro!

Niniejszy regulamin określa zasady i zasady korzystania ze strony internetowej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Twoj StartUp , znajdującej się pod adresem https://torobrand.com, https://justtoro.com, https://watches-toro.com.com.<... style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;">

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych warunków, oświadczenia o ochronie prywatności i informacji o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoba loguje się na tej stronie internetowej i jest zgodna z warunkami firmy. „Firma”, „My”, „My”, „Nasz” i „My” odnoszą się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „My” odnoszą się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy dla Klienta w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych przez Spółkę usług, zgodnie z i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa holenderskiego. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich liter i / lub on / ona lub oni, są uważane za zamienne, a zatem odnoszą się do tego samego.

Ciasteczka

Używamy plików cookie. Uzyskując dostęp do Zegarków Toro, zgodziłeś się korzystać z plików cookie w porozumieniu z Polityką prywatności Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Twoj StartUp .

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobranie danych użytkownika dla każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą stronę internetową, aby umożliwić funkcjonowanie niektórych obszarów, aby ułatwić odwiedzającym naszą stronę internetową. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych / reklamowych mogą również wykorzystywać pliki cookie.

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twoj StartUp i / lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Zegarkach Toro. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać dostęp do tego z Zegarków Toro na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Państwo musi nie:

 • Opublikuj ponownie materiał z zegarków Toro
 • Sprzedawaj, wynajmuj lub udzielaj sublicencji od Toro Watches
 • Odtwarzaj, powielaj lub kopiuj materiały z zegarków Toro
 • Redystrybucja treści z zegarków Toro

Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać z dniem jej zawarcia.

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorstw Twoj StartUp nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie recenzuje komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Twoj StartUp, jej agentów i / lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twoj StartUp nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze lub odpowiedzialność, szkody lub wydatki powstałe i / lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i / lub umieszczenia i / lub pojawienia się komentarze na tej stronie.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twoj StartUp zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszych warunków.

Gwarantujesz i reprezentujesz, że:

 • Jesteś uprawniony do zamieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne licencje i zgody;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają zniesławiających, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów stanowiących naruszenie prywatności
 • Komentarze nie będą wykorzystywane w celu nakłaniania lub promowania działalności gospodarczej lub obyczajowej lub prezentowania działalności handlowej lub działalności niezgodnej z prawem.

Niniejszym udzielasz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Twoj StartUp niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, reprodukowanie, edycję i upoważnianie innych do używania, reprodukowania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych treści

Następujące organizacje mogą linkować do naszej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe ;
 • Szukaj silniki ;
 • Wiadomości organizacje ;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą witryną w taki sam sposób, jak hiperłącza do stron internetowych innych wymienionych firm; i
 • Akredytowane firmy obejmujące cały system, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup charytatywnych, które nie mogą hiperłącza do naszej strony internetowej.

Organizacje te mogą linkować do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na stronie internetowej, o ile link: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie oznacza fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów i / lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście strony strony linkującej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne żądania linków od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji dla konsumentów i / lub firm;
 • strony społecznościowe dot.com ;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online ;
 • portale internetowe ;
 • firmy księgowe, prawne i doradcze; i
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zatwierdzimy prośby o połączenie od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) link nie sprawi, że spojrzymy niekorzystnie na siebie lub na nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych danych; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Twoj StartUp ; oraz (d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą linkować do naszej strony głównej, o ile link: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie oznacza fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście strony strony linkującej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w ust. 2 powyżej i chcesz połączyć się z naszą witryną, musisz nas poinformować, wysyłając wiadomość e-mail na Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Twoj StartUp . Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą witryną oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chciałbyś połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej witryny w następujący sposób:

 • Używając naszej nazwy korporacyjnej; lub
 • Za pomocą jednolitego lokalizatora zasobów, z którym jest połączony; lub
 • Poprzez użycie dowolnego innego opisu naszej witryny, do którego prowadzi link, ma to sens w kontekście i formacie treści na stronie podmiotu łączącego.

Żadne użycie logo Fundacji Rozwoju Przedsiebiorstwa Twoj StartUp ani innych dzieł sztuki nie będzie dozwolone w przypadku linkowania w przypadku braku umowy licencyjnej na znak towarowy.

iFrames

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie wolno tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej witryny.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści pojawiające się na Twojej stronie internetowej. Zgadzasz się chronić nas i bronić przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się w Twojej witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej stronie internetowej, która może być interpretowana jako zniesławiająca, obsceniczna lub kryminalna, lub która narusza, w inny sposób narusza lub opowiada się za naruszeniem lub innym naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich.

Twoja prywatność

Przeczytaj Politykę prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad dotyczących linkowania w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe łączenie się z naszą Witryną, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków łączenia.

Usunięcie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz z naszej strony jakikolwiek obraźliwy link, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas w dowolnym momencie. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani bezpośrednio odpowiedzieć.

Nie zapewniamy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że strona internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualne.

Zrzeczenie się

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z niej. Nic w tym oświadczeniu nie będzie :

 • ograniczać lub wykluczać naszą lub twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczać lub wyłączać naszą lub twoją odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
 • ograniczać nasze lub nasze zobowiązania w sposób niedozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 • wyklucz wszelkie nasze zobowiązania lub zobowiązania, których nie można wykluczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji oraz w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego akapitu; oraz (b) regulują wszelkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego oraz z tytułu naruszenia obowiązku ustawowego.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są udostępniane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.